Skip to main content

Disclaimer

Holland Golf Events (HGE) betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. HGE aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Holland Golf Events te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij HGE of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan HGE. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HGE.

Verwijzingen naar andere websites zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen, HGE kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die websites en wijst daarbij elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.